Nota informare protecția datelor personale

Regulamentul Concursului

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (descarca pdf)

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice AVATAR MEDIA PROJECT
SRL prin reprezentant legal – Dieter Gheorghiu, are obligaţia de a administra în condiţii
de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi
despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: activitati de marketing, reclama si publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru participarea la
concurs. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a va inscrie in concurs.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate
numai următorilor destinatari: clienti/potentiali clienti; consumatori/potentiali consumatori.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de
AVATAR MEDIA PROJECT? DA NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la sediul societatii AVATAR MEDIA PROJECT: Str. Trotusului, nr.78, sector 1,
Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne
informaţi cât mai curând posibil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*